May 28, 2004

SUSPENSIONS:

BOWLES, John Patrick (Bar No. 97149)
Effective: May 18, 2004
(Non-payment of child support)

Non-compliance with MCLE requirements
Effective: May 25, 2004

ANDERSON, Bart R. (Bar No. 78124)
BAIN, Elizabeth R. (Bar No. 02027)
BEASLEY, Paul Timothy (Bar No. 90154)
BRECK, Stephanie M. (Bar No. 99226)
BUCHANAN, Debra C. (Bar No. 02209)
BUCKSON, Marlee (Bar No. 99032)
FLOWERS, Doran L. (Bar No. 99184)
HALL, Brent H. (Bar No. 99276)
HOWARD, Myra Elizabeth (Bar No. 93532)
KAY, Steven Louis (Bar No. 99192)
NOBLE, Greg (Bar No. 93382)
NOON, Jody A. (Bar No. 87306)
REEVE, David Michael (Bar No. 93138)
SHATZEN, Robert S. (Bar No. 93102)
SMITH, J. Michael (Bar No. 76333)
TAYLOR, C. Kalei L. (Bar No. 99371)

REINSTATEMENTS:

WASSON, Robert D. (Bar No. 71182)
Effective: May 13, 2004
(PLF now paid)
JENNINGS, George M. (Bar No. 75198)
Effective: May 16, 2004
(Reinstated following disciplinary suspension)
MANDELBROT, Michael J. (Bar No. 98158)
Effective: May 19, 2004
(Unconditionally reinstated following inactive status)
SYBERT, Richard P. (Bar No. 83371)
Effective: May 19, 2004
(Unconditionally reinstated following inactive status)
BOWLES, John Patrick (Bar No. 97149)
Effective: May 26, 2004
(Child support now paid)

RESIGNATIONS:

Form “A” - Voluntary; non-disciplinary

JOHNSON, Lee (Bar No. 59052)
Effective: May 21, 2004
YORK, Daniel Allen (Bar No. 85372)
Effective: May 21, 2004

END OF DOCUMENT